Singye Dorji

dhonew
Designation
DHO
Email
singyed@pemagatshel.gov.bt
Phone
+975-07-471158