Chana Dorji

CD
Designation
Tshogpa (Naktseri-Tsebar)
Phone
+975 17691343