Karma Tashi

kt
Designation
Store Asst.
Phone
+975-07-471150