Chana Dorji

cd1
Designation
Tshogpa (Naktseri-Tsebar)
Phone
+975 17514615