Tashi Pem

nana
Designation
Gewog Administrative Officer (Nanong Gewog)
Email
tashisdpem@gmail.com
Phone
17231726/77470871