Karma Sonam

Designation
Internal Auditor
Email
karma_ai@pemagatshel.gov.bt
Phone
+975-07-471213