Pema Yangki

py
Designation
Gewog Administrative Officer (Zobel)
Email
pyangki@pemagatshel.gov.bt