Nima Zangmo

nz
Designation
Economic Development Officer
Email
nzangmo@pemagatshel.gov.bt
Phone
+975-07-471142